วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Pepsi Commercial (แป๊ปซี่ เต็มที่ให้แม่เห็น)

Assignment of Computer Graphic
TVC for Pepsi

video


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น